woensdag 9 januari 2013

Muzieksmaak is indicator voor crimineel gedrag


Een nieuw opmerkelijk wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Utrecht wijst uit dat de muzieksoort waar twaalfjarigen naar luisteren een indicator is voor crimineel gedrag op zestienjarige leeftijd.

Voor het onderzoek werden gedurende vier jaar 300 Nederlandse jongeren gevolgd. Er werden twee groepen gemaakt, de twaalfjarigen die naar mainstreammuziek luisterenden (top40, klassiek, jazz) en de twaalfjarigen die naar niet-mainstreammuziek luisterden.

Onderzoeker Tom ter Borgt vertelt dat de laatst genoemde groep kinderen een grotere kans hebben om crimineel gedrag te vertonen. Te denken valt dan aan onconventionele muziek als heavy metal, punk, gothic, hiphop, hardhouse of techno.

Uit het onderzoek blijkt dat de muziekvoorkeur een nog betrouwbaarder indicator voor crimineel gedrag is dan probleemgedrag van het jongere kind. Zelfs wanneer er rekening wordt gehouden met sociaal-economische achtergrond en de persoonlijkheid van de jongeren, blijkt de muziekvoorkeur een betrouwbare voorspeller te zijn.

De reden hiervoor is dat jongeren op een leeftijd rond de twaalf nog niet echt in staat zijn om regels te overtreden, ze zijn op deze leeftijd nog redelijk gezagsgetrouw. Als een kind echter op deze leeftijd dat wel doet, zich terugtrekt en een onconventionele keuze maakt voor bepaalde muziek is dat een belangrijke indicator.

Het kind zal later anderen zoeken die ook niet-mainstreammuziek luisteren en zo kunnen er, volgens de onderzoekers, gemakkelijk groepen ontstaan van jongeren, die elkaars gedrag versterken, en die gemakkelijk hun eigen gang gaan en zich minder aantrekken van gangbare waarden en normen.  

Gelukkig blijkt dat het criminele gedrag tijdelijk van aard is. “Als de jongeren de volwassenheid naderen is het veelal afgelopen met diefstallen en vechtpartijen”, aldus onderzoeker Ter Bogt. De liefde voor onconventionele muziek blijft.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten