donderdag 23 februari 2012

Mentaal fit met C en E


Mensen die voedingssupplementen vitamine E en C slikken blijven mentaal op hogere leeftijd goed functioneren. Dat ontdekten onderzoekers van Harvard die vrouwen tussen de 70 en 79 jaar onderzochten. 

Vrouwen die in hun leven de twee antioxidanten E en C hadden gebruikt, presteerden duidelijk beter dan vrouwen die dan dat niet hadden gedaan. Hun scores op tests waren nog hoger naarmate ze de supplementen langer hadden gebruikt.

Vitamine C en E op zichzelf hadden geen effect op het mentaal functioneren. De vitamines werkten eigenlijk pas goed als de vrouwen ze samen gebruikten.

dinsdag 21 februari 2012

Energie uit pijn en tegenslag...

Hieronder een boeiende korte film over het leven en werk van Friedrich Nietzsche en zijn wijze woorden over tegenslag, falen, pijn en lijden.


Biologische klok beïnvloedt immuunsysteem

Ik las deze week dit onderstaande artikel. Bij de behandeling van tal van psychische- en psychosomatische klachten met hypnotherapeutische technieken bemerk ik regelmatig hoe belangrijk het is dat het natuurlijk bioritme en slaapritme goed verloopt. Het brein wordt hiermee in staat gesteld om zichzelf te reguleren en het lichaam beter aan te sturen. Tal van lichamelijk en psychische klachten kunnen worden voorkomen door de zelfregulerende functies van het brein te stimuleren.

Worden we ziek of blijven we gezond? Nieuw onderzoek wijst erop dat onze biologische klok daar invloed op uitoefent.
De biologische klok kent een cyclus van ongeveer 24 uur. In die cyclus regelt de biologische klok de stofwisseling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Wanneer de biologische klok verstoord wordt, leidt dat vaak tot problemen: het immuunsysteem reageert minder alert en mensen worden sneller ziek. Onduidelijk was echter hoe het immuunsysteem precies door de biologische klok beïnvloed werd. Maar daar is nu verandering in gekomen.
TLR9
Wetenschappers van de universiteit van Yale experimenteerden met muizen. Zo ontdekten ze dat de biologische klok invloed heeft op het TLR9-gen. Dit gen is weer verantwoordelijk voor het functioneren van het stofje TLR9. Dit stofje detecteert bacteriën en virussen en waarschuwt het immuunsysteem. Maar er is niet de hele dag door evenveel TLR9 voorhanden: de activiteit van TLR9 volgt namelijk de cyclus van de biologische klok. De biologische klok beïnvloedt dus de mate waarin ons immuunsysteem op verschillende momenten in staat is om ziekteverwekkers op te merken.
Invloed
Wanneer er meer TLR9 voorhanden was, reageerde het immuunsysteem sterker en waren de muizen beter bestand tegen infecties, zo is in het blad Immunity te lezen. De onderzoekers zorgden ervoor dat de muizen een bloedvergiftiging opliepen. Het moment waarop de muis deze opliep, bleek bepalend voor het ziekteverloop. Wanneer er meer TLR-9 voorhanden was, verliep de infectie minder heftig. Dat is in lijn met eerdere observaties waaruit bleek dat bloedvergiftiging veel ernstiger is als mensen deze tussen 2 en 6 uur ‘s nachts oplopen.
Jetlag
De studie heeft ook implicaties voor mensen bij wie de biologische klok niet altijd even lekker loopt. “Het lijkt erop dat verstoringen van de biologische klok onze vatbaarheid voor ziekteverwekkers beïnvloedt,” concludeert onderzoeker Erol Fikring. Zo zou een jetlag bij kunnen dragen aan ziekten. En patiënten die in ziekenhuizen door lawaai de slaap niet kunnen vatten, lopen mogelijk ook een verhoogd risico op nog meer gezondheidsproblemen.
Maar ook wanneer we het immuunsysteem kunstmatig beïnvloeden, moeten we wellicht rekening houden met de biologische klok. Fikring denkt dan bijvoorbeeld aan vaccinaties. De biologische klok van mensen kan mede bepalen wanneer deze het meest effectief zijn.

vrijdag 17 februari 2012


Het brein voelt metaforen aanMetaforen waarin gesproken wordt over textuur activeren het deel van de hersenen dat we gebruiken om texturen echt te voelen.
Dat schrijven wetenschappers in het blad Brain & Language. Ze baseren hun conclusie op experimenten.
Experiment
De onderzoekers verzamelden een aantal studenten en lieten ze zinnen horen. In sommige zinnen zaten metaforen. Zodra studenten de zin begrepen, moesten ze op een knop drukken. Terwijl de studenten luisterden, werd onder meer de hersenactiviteit gemeten.
Metaforen met textuur
Wat is dat nu precies, een metafoor met textuur? In het onderzoek noemen de wetenschappers als voorbeeld ‘Having a rough day’. Letterlijk betekent dat zoiets als ‘Een ruwe dag hebben’. Figuurlijk betekent het: ‘Een zware dag hebben’. Dit is zo’n metafoor die het deel van de hersenen waarmee we normaal informatie over textuur verwerken, activeert.
Voelen
Wanneer een metafoor met daarin een verwijzing naar textuur voorbijkwam, gebeurde er iets opvallends. Het deel van de hersenen dat ons helpt om textuur te voelen, werd geactiveerd. Wanneer de onderzoekers de betekenis van de metafoor lieten horen, werd dit deel van de hersenen niet geactiveerd.
Belangrijk
Opvallend genoeg werd het deel van de hersenen zelfs geactiveerd wanneer de studenten met een bekende metafoor werden geconfronteerd. Een ander opvallend feit is dat metaforen waarin naar textuur verwezen werd geen reactie van het visuele deel van de hersenen opriep. Blijkbaar is voelen bij texturen belangrijker dan zien.
Begrijpen
De onderzoekers denken wel te kunnen verklaren waarom juist het deel van de hersenen waarmee we ‘voelen’ actief wordt bij het horen van deze metaforen. Het lijkt erop dat we ervaringen met het voelen of betasten gebruiken om een metafoor echt te begrijpen.
In de toekomst willen de onderzoekers onder meer graag achterhalen of ze dit verband teniet kunnen doen. Bijvoorbeeld door het deel van de hersenen dat betrokken is bij tast bloot te stellen aan magnetische stimulatie. Als dit onderzoek klopt, krijgen mensen dan meer moeite met het begrijpen van metaforen.

donderdag 16 februari 2012

App voor de koffiedrinker
Wat is het ideale moment om een kopje koffie te gaan halen? De wetenschap helpt een handje met een nieuwe app!


Dagelijks gaan er op kantoren, maar ook thuis heel wat kopjes koffie doorheen. Zonder goed na te denken, wordt het ene na het andere kopje gevuld. En dat is een risico, zo stellen onderzoekers van de Penn State University. Teveel cafeïne kan namelijk leiden tot slaapproblemen, nervositeit en zelfs misselijkheid. Koffie heeft natuurlijk ook voordelen. Zo blijft u er wakker door.


Balans
U moet voor het goede dan ook op zoek naar het ideale moment om koffie te drinken. Dat is het moment waarop de voordelen de nadelen passeren. Oftewel: het moment waarop het vorige kopje koffie al door uw lichaam verwerkt is en dus bij een nieuw kopje koffie geen sprake is van een ‘overdosis’. Maar wanneer is dat moment nu aangebroken? Dankzij de onderzoekers van de Penn State University hoeft u daar nooit meer over te piekeren.


Niveau
De onderzoekers ontwikkelden namelijk een app waarmee u uw drinkgedrag bij kunt houden. De app laat u dan vervolgens zien hoe zo’n kopje koffie u door de loop der tijd beïnvloed en wanneer het ‘veilig’ is om weer een kopje koffie te nemen. “Veel mensen begrijpen niet hoe het cafeïneniveau in hun bloed stijgt en hoe het weer daalt,” vertelt onderzoeker Frank Ritter. “Het is belangrijk om te begrijpen welke effecten cafeïne op deze verschillende niveaus kan hebben.” Zo kan snel een kopje koffie drinken ervoor zorgen dat u vrijwel direct alerter bent. Maar het kan ook betekenen dat u uren later pas gaat merken dat dat kopje koffie toch uw verlangen om nu te slapen in de weg zit.


Onderzoek
Om de app te ontwikkelen, putten onderzoekers uit diverse studies die naar de invloed van cafeïne zijn gedaan. Uit die onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat u met 200 tot 400 milligram cafeïne in uw bloed superalert bent. Maar wilt u lekker slapen, dan moet u die hoeveelheid cafeïne toch echt onder de 100 milligram houden.


Onregelmatige diensten
Zeker voor mensen met onregelmatige diensten is de app ideaal, zo legt Ritter uit. “Als zij teveel koffie drinken tijdens een dienst dan kunnen ze daarna moeite hebben om in slaap te komen. Dus de volgende dag drinken ze nog meer koffie (om wakker te blijven, red.) en hebben ze nog meer moeite om daarna te slapen.” Zo’n vicieuze cirkel kan met de app doorbroken worden.
De app werkt vrij eenvoudig. U vult in wanneer u koffie hebt gedronken of van plan bent om koffie te gaan drinken. Ook de hoeveelheid wordt gevraagd. Evenals de snelheid waarmee u drinkt, dient te worden ingevuld. Daar rollen dan weer fraaie statistieken uit die u helpen om uw drinkgedrag binnen de perken te houden. Wilt u het zelfs een uitproberen? De app is er voor de iPhone, iPad en iPod Touch en is gratis. Even in de App Store zoeken naar ‘Caffeine Zone‘.