vrijdag 23 november 2012

Redelijke vooruitgang in redelijke tijd


“Hoe snel kan ik van mijn klacht afkomen?”, dat is de essentie van veel vragen die mensen mij aan de telefoon stellen. Het antwoord is dat dit verschilt van persoon tot persoon en van klacht tot klacht, maar in essentie: vaak veel sneller dan je klacht ontwikkeld is.

In de meeste gevallen hebben mensen een klacht gedurende een lange periode ontwikkeld. Gevoelens van angst of onzekerheid bijvoorbeeld zijn vaak in jaren gegroeid en uitgegroeid tot een automatisme dat moeilijk door jezelf te beïnvloeden is.

We hebben het bij psychische (en lichamelijke) klachten over natuurlijke processen. Mensen zijn geen machine waarbij we de ene chip er uit halen en de andere chip er in doen, en psychische klachten zijn veelal eerder een mechanisme van op elkaar inwerkende aspecten dan een eenvoudig aangeleerde koppeling. We kunnen in therapie niet je klacht wegtoveren, maar wel daadkrachtig in redelijke tijd blijvend aanpakken, zodat je weer meer kunt genieten van je leven.

In therapie ontrafelen we de kern van je klacht, en veranderen we rechtstreeks het achterliggende mechanisme. Zo pak je niet alleen je klacht aan, maar blijf je ook in de toekomst klacht-vrij.

Als je bijvoorbeeld gedragsmatig met paniekaanvallen aan de slag gaat, en je paniekaanvallen verdwijnen... blijft de achterliggende oorzaak - het mechanisme waarmee je spanning opbouwt en vasthoudt - vaak voortbestaan. De kans dat je dan in de loop van de tijd een nieuwe klacht ontwikkelt is vrij groot. Vaak heb je het bijvoorbeeld zelf niet in de gaten dat de achterliggende oorzaak van je toenmalige paniekaanvallen dezelfde is als van je latere hoofdpijn.

In hypnotherapie pakken we de achterliggende oorzaak aan, zodat niet alleen je klacht verdwijnt, maar je je ook in essentie veel beter gaat voelen en minder gevoelig wordt voor klachten. Je gaat in essentie beter functioneren. 


donderdag 22 november 2012

Gelukkige jongeren verdienen later meerOnderzoek onder 15.000 adolescenten wijst uit dat jongeren die lekker in hun vel zitten, later ook meer geld gaan verdienen.

Bij de meting werden andere factoren die salaris kunnen beïnvloeden, zoals intelligentie, weggefilterd. 

De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat jongeren die lekkerder in hun vel zitten gemakkelijker doorzetten, eerder risico's durven nemen, sneller stappen zetten, beter presteren en bijvoorbeeld vaker of eerder een diploma behalen. Ook bouwen zij betere sociale vaardigheden op, die van groot belang zijn voor bijvoorbeeld promotiekansen.

In therapie met jongeren merk ik vaak hoe belangrijk het is om bepaalde bewuste en onbewuste vaardigheden aan  te leren. Jongeren die bijvoorbeeld beter om kunnen gaan met angst, onzekerheid en stress presteren direct beter op school of in sociaal opzicht.

Het positieve van therapie op jonge leeftijd is dat processen vaak gemakkelijker te beïnvloeden zijn dan bij ouderen. Jongeren zijn flexibeler en leren sneller nieuwe innerlijke strategieën en vaardigheden aan.

Als je als ouder merkt dat je kind niet goed in z’n vel zit, doe je er verstandig aan om tijdig aan de bel te trekken en zo veel teleurstelling - ten koste van het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde van je kind - te vermijden.

dinsdag 20 november 2012

Nieuw onderzoek naar Einsteins brein


Onlangs zijn nieuwe foto’s vrijgegeven van het brein van Albert Einstein. Wetenschappers schreven er een artikel over in ‘Brain, a journal of neurology’.

Einstein stierf in 1955 op 76-jarige leeftijd. Vanwege zijn bijzonder hoge intelligentie en zijn ongekende prestaties op wetenschappelijk gebied werden zijn hersenen - tegen zijn uitdrukkelijke wens in - na zijn dood verwijderd en bestudeerd. De foto’s die patholoog Harvey maakte van Einsteins hersenschors zijn echter pas in 2007 na de dood van Harvey vrijgegeven. Ze werden in 2010 gedoneerd aan het National Museum of Health and Medicine en zijn onlangs bestudeerd.

Opvallend nieuwe informatie is dat de hersenschors van Einstein bijzonder veel vouwen telt, waardoor er een groter oppervlak ontstaat wat resulteert in meer connecties tussen hersencellen en betere mentale creatieve en verwerkingsprocessen. Dat ondersteunt theorieën en technieken zoals we die in therapie gebruiken met betrekking tot breinstimulatie om neurale verbindingen te laten toenemen met als doel vergroting van de mentale capaciteiten.

Ook Einsteins partiële kwab en de prefrontale cortex zijn opmerkelijk anders gevormd.
Nader onderzoek wordt nu gedaan naar overeenkomsten met hersenen van andere briljante wetenschappers.

Dat brengt me op een idee om een aardige documentaire die ik een tijd geleden zag hier in stukjes bij te voegen. Een mooi geschiedkundig portret van Einstein, over inzichten, creativiteit, wetenschap, relativiteit, schoonheid, de atoombom en schuldgevoel.


maandag 19 november 2012
Calorieën verbranden door griezelen


Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Westminster concludeert dat het kijken naar griezelfilms goed is voor het calorieverbruik. Door enge films neemt de eetlust af, versnelt de stofwisseling en worden er meer calorieën verbrand.

De onderzoekers concluderen dat een horrorfilm van anderhalf uur qua calorieverbruik vergelijkbaar is met een half uur wandelen. Films als ‘The Shining’ met Jack Nicholson, ‘Jaws’ en ‘The Exorcist’ scoorden het hoogst wat betreft het verbranden van calorieën. 

Films met veel schrikmomenten zorgden daarbij voor de meeste verbranding, omdat de hartslag gedurende de film veel hoger is.

Als je echt calorieën wilt verbanden... zou je ook nog op je hometrainer kunnen kijken... of gewoon je tv uitzetten en gaan bewegen...


vrijdag 16 november 2012

Langer leven door wandelen


Nieuw grootschalig wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 5 kwartier per week wandelen, je leven gemiddeld met 1,8 jaar verlengd.

De Amerikaanse onderzoekers van verschillende samenwerkende instituten in Bosten publiceerden deze cijfers. De onderzoekers gebruikten de gegevens van 650.000 vrijwilligers die over een periode van 10 jaar werden gevolgd.

Het bleek dat een klein beetje bewegen al een grote positieve invloed heeft op de levensverwachting. 

Als er in totaal 2,5 uur per week gesport wordt, dan is de winst gemiddeld zo’n 3,4 jaar.

Opmerkelijk in de onderzoeksresultaten is dat het voor de winst in levensverwachting niet uitmaakt of iemand slank of dik is en ook het geslacht of de afkomst heeft daar geen invloed op.


woensdag 14 november 2012

Baby imiteert sneller gedrag als het een naam heeftInteressant nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 14 maanden oude baby’s sneller iets nadoen als de onderzoeker er een verzonnen naam aan geeft. 

Door een naam te geven aan een gedrag wordt het gedrag als het ware ‘vastgepind’ en kan het door een aantal woorden als set gedragingen gemakkelijk en sneller geactiveerd worden.

De taal fungeert dus als een soort sleutel waarmee gedragingen bewust en onbewust worden geactiveerd. 

Bij volwassenen zie ik soortgelijk gedrag weleens als ze een ‘diagnose’ hebben gekregen. Waar iemand voorheen zich weleens een periode somber voelde en allerlei gedrag deed, begint iemand na een diagnose soms te praten over ‘ik heb...’  een depressie bijvoorbeeld. 

Er ontstaat een statisch woord dat een compleet pakket van gedragingen bundelt en oproept, alsof het iets is dat buiten jezelf om plaatsvindt. Alsof het je aan komt waaien als een griepvirus, in plaats van iets wat je zelf doet (maar waar je onvoldoende controle over hebt).

Alleen al om die reden ben ik altijd heel terughoudend met diagnoses en andere classificaties. Ze pinnen mensen vaak te veel vast, ontnemen een gevoel van macht om het te veranderen en reduceren soms iemand tot ‘patiënt’ in plaats van ‘iemand die ergens last van heeft, maar die dat aan het veranderen is’... maandag 12 november 2012

Positief effect van complimenten


Japanse onderzoekers hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van complimenten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een compliment een deel van het brein in werking zet dat geassocieerd wordt met beloningen, het ventraal striatum. Hierdoor neemt de hoeveelheid dopamine in het brein toe. 

De dopamine geeft ons een goed gevoel en versterkt ook het geheugen. 

Zo kun je ook leren om zelf gewenst gedrag in jezelf te belonen en te verankeren. Als ik in therapie werk met mensen die vastzittende gewoonten willen veranderen, koppelen we op onbewust niveau positieve gevoelens en beloningen aan het gewenste gedrag. Zo wordt veranderen en het vasthouden van goede voornemens makkelijker...
vrijdag 9 november 2012


Samenwerking hersenen nodig voor concentratie

Nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit toont aan dat de communicatie in het brein via vezelbundels essentieel is voor concentratie.

Al eerder was bekend dat verschillende delen van het brein actief moeten zijn bij voldoende focus en concentratie, maar dit nieuwe onderzoek laat zien dat een goede balans noodzakelijk is.

Zo is het ook mogelijk om met hypnotherapeutische oefening het brein te leren om beter samen te werken, beter te focussen en beter te concentreren en de snelheid van innerlijke zoekprocessen te vergroten.

Regelmatig begeleid ik mensen die bemerken dat hun focus en concentratie is afgenomen en die daardoor bemerken dat hun bezigheden meer energie kosten terwijl de resultaten minder zijn. 

Het brein leert vaak makkelijk en snel, en in veel gevallen is de concentratie en focus in een beperkt aantal sessies in belangrijke mate te verbeteren.

dinsdag 6 november 2012

Meer ziekteverzuim door stress bij jongere werknemersIn een nieuw wetenschappelijk onderzoek van het Britse Friends Life wordt geconcludeerd dat het aantal ziekmeldingen door spanning en stress onder jonge werknemers zo’n 40% hoger ligt dan bij oudere werknemers.

In de groep jonge werknemers tussen de 18 en 24 jaar meldde zich het afgelopen jaar 67% weleens ziek als gevolg van te hoge stress.

Er wordt in het onderzoek geconcludeerd dat jonge mensen aan het begin van hun carrière vaak veel stress ervaren als gevolg van prestatiedruk. Het kan ook zijn dat jongeren zich bewuster zijn van de signalen van stress.

In coaching en therapie bemerk ik vaak dat het ook nogal eens ontbreekt aan de juiste vaardigheden om zowel praktisch als psychisch met de stress om te gaan. In een beperkt aantal coachingssessies leren mensen dan om automatisch meer spanning en stress te verwerken, waardoor ook de prestaties verbeteren. 
maandag 5 november 2012Vandaag geen nieuws. Geen wetenswaardigheden. Alleen een mooi oud videoclipje uit 2005.