vrijdag 31 mei 2013Gevaarlijke visThe New York Daily News deed een leuk onderzoek en vroeg een groep Amerikaanse Voedingsinspecteurs welke producten zij nooit - ondanks alles inspecties - in hun boodschappenmandje zouden stoppen.

Naast alfalfa-spruiten, gehakt en rauwe oesters kwam vis uit Zuidoost-Azie hoog in de top vijf. Dit vanwege de ernstige vervuiling van het viswater, de aanwezigheid van ziekteverwekkers en de weinig controle in deze regio.

Voor wie een lekker gezond visje wil eten... Laat de pangasiusfilet en andere vis uit Azie maar liggen...woensdag 29 mei 2013

Aanstaande vrijdag ga ik weer naar een concert van Rufus Wainwright, dit keer treedt hij op in Den Haag met het Residentie Orkest. Vandaar als intermezzo vandaag een Rufus song van zijn nieuwste album ‘Out of the Game’. Mijn dochtertje van zeven - die in tegenstelling tot haar broertje niet van de muziek van Rufus houdt...  - “Ik word er misselijk van, papa...” zegt ze - heeft al aangekondigd dat ze een Rufus t-shirt wel op prijs stelt :-) Elton John zegt over Rufus, terecht: “He’s the greatest songwriter of the planet... "


Baby I know that you’re too sad to cry
But my little darling guess what? So am I
Still I believe we ought to shed a tear
The open hearted have no thing to fear
But I don’t even think you hear me at all
Under your medieval ceiling behind your biblical wall
Guess I’ll have to put my trumpet back in the case
And get behind this here canon covered in lace
Hypnose, regressie, tijd en werkelijkheidRegelmatig word ik gebeld met vragen rondom hypnose. Niet alleen nieuwe cliënten, maar ook journalisten, collega-hulpverleners en laatst zelfs een bekend schrijver die onderzoek doet voor zijn nieuwe roman, allen lopen aan tegen onduidelijkheden, misverstanden en ondoorgrondelijkheden rondom hypnose en het onderbewuste.

In een eerdere blogpost schreef ik al iets over ‘controle’ en ‘loslaten’. Vandaag wil ik kort en eenvoudig - wellicht daardoor ook wat kort door de bocht - ingaan op regressie en het begrip tijd.

Het is een misvatting dat mensen in hypnose in staat zijn om terug te gaan in de tijd om letterlijk de geschiedenis opnieuw te kunnen beleven. 

Mensen kunnen in hypnose echter wel beter en helderder teruggaan naar de informatie die ze hebben opgeslagen over die tijd en die informatie dusdanig levendig herbeleven alsof het heden is.

Het wezenlijke verschil zit in het feit dat de herbeleving in regressie geen ‘geschiedkundige waarheid’ is. Het is een psychische waarheid. Je beleeft opnieuw de manier waarop je het destijds hebt opgeslagen, vaak beladen met emoties en wat vermengt met interprestaties.

Voor therapeutische doeleinden is dat prima, omdat het natuurlijk die psychische waarheid is waar je last van hebt, namelijk de manier waarop je het hebt beleefd en opgeslagen, of verdrongen of gedeeltelijk verwerkt. 

Zo biedt regressie bijvoorbeeld de mogelijkheid om innerlijk een nieuwe reactie aan te leren of om verdrongen informatie weer toegankelijk voor verwerking te maken.

Voor het hervinden van de geschiedkundige waarheid kan hypnose slechts een hulpmiddel zijn, omdat je je iets veel beter kunt herinneren in trance, maar altijd blijft er de mogelijkheid van die subjectieve vervorming van de beleving. Ook in hypnose hebben we geen teletijdmachine.

In de praktijk zijn de meeste klachten echter beter zonder regressie op te lossen. Er is immers vaak sprake van innerlijke automatismen en belemmeringen die in het hier en nu actief een rol spelen. De beste en kortste weg is dan ook om in het hier en nu die automatismen te veranderen. Daarover een volgende keer meer...

maandag 27 mei 2013

Gebrek aan controle kan positief of negatief uitpakkenEen nieuw onderzoek dat in juni gepubliceerd wordt in het blad Journal of Personality and Social Psychology concludeert dat een gebrek aan controle niet automatisch resulteert in negatieve gewoonten.

De onderzoekers concluderen - alsof het een nieuwe ontdekking is - dat stress en onnadenkend gedrag resulteert in het terugvallen op automatismen. En die kunnen positief of negatief zijn.

Zo eten gezond-etende-mensen ook gezond tijdens stressvolle perioden en eten ongezond-etende-mensen vaak nog ongezonder tijdens stress.

Waar het op neerkomt, is dat het altijd van belang is om gedrag en gedragsveranderingen te verankeren tot onbewust gedrag, om het, met andere woorden, echt tot een onbewust automatisme te maken.

Een gemiddeld nieuw gedrag heeft daar, zonder therapeutische stimulans, zo’n negen maanden de tijd voor nodig. In die tijd krijgt het nieuwe gedrag meestal heel wat ‘tegenwind’ te verduren, waardoor het veel mensen niet lukt om een nieuw gedrag bewust tot een gewoonte te maken.

En zo komen veel mensen met de wens van een gedragsverandering, bijvoorbeeld gezonder eten, afvallen, stoppen met roken etcetera bij een hypnotherapeut terecht. Daar, in therapie, wordt het nieuwe gedrag rechtstreeks onbewust, in het automatisme, aangeleerd.zaterdag 18 mei 2013

vrijdag 17 mei 2013Je brein tijdens het examenNieuw wetenschappelijk onderzoek van de University of Oregon, gepubliceerd in het blad Neuroscience, toont aan dat we prima in staat zijn om volledig onbewust grammaticale fouten te ontdekken.

Tijdens het onderzoek werd de breinactiviteit van mensen gemeten als ze zinnen lazen en ondertussen werden afgeleid. De vragen na afloop gingen over de grammaticale juistheid van de gelezen zinnen.

In het onderzoek werd duidelijk dat ook als mensen een foutieve zin bewust als grammaticaal juist waardeerden, het onbewuste wel degelijk gezien had (wat zichtbaar was in de breinactiviteit) dat de zin grammaticaal onjuist was. 

Onbewust weet, zie en doe je veel meer dan je denkt dat je weet, ziet en doet. Dat is iets wat ik in therapie dagelijks bemerk.

De afgelopen maanden waren een aantal van mijn cliënten zo verstandig om voor het eindexamen tijdig aan de bel te trekken. We werkten aan het minimaliseren van faalangst en belemmerende prestatiedruk, maar vooral ook aan het optimaal gebruik maken van je brein.

Als je op een examen bijvoorbeeld meerkeuzevragen krijgt, dan gebeurt het nogal eens dat mensen gaan twijfelen over het antwoord. Wat er dan vaak gebeurt is dat ‘bewuste ruis’ in de vorm van nieuwe bewuste afwegingen, onrust, spanning de toegang tot de eerder in je opgenomen informatie belemmert.

Of dat door toenemende spanning en prestatiedruk in het brein de activiteit verschoven wordt naar zeer hoge bewuste inspanning en piekspanning. Ook daarmee hinder je de toegang tot eerder opgenomen informatie. Creatieve processen, die nodig zijn voor redeneren en andere prestaties op je examen, functioneren dan niet meer zo goed.

In therapie leer je hoe je die toegang vrij kunt houden, want net als bij het onbewust detecteren van grammaticale onjuistheden, weet je onbewust heel goed wat je eerder geleerd en gehoord hebt en wat dus het juiste antwoord is.

Mijn advies is altijd om het brein niet te drogeren met kalmerende middelen, maar juist te activeren en het beter te laten presteren.
woensdag 15 mei 2013

"Ik kan niet kiezen..."“Ik kan gewoon niet kiezen....”, hoor ik vaak cliënten zeggen. “En als ik iets gekozen heb, dan ga ik weer twijfelen of het wel het goede is....”.

Het resultaat is dan dat op de lange termijn iemand minder en minder keuzes gaat maken en gaat uitstellen, wat een verlammend effect heeft, of dat iemand steeds minder verantwoordelijkheid neemt voor de dingen en een steeds passiever en van zichzelf vervreemdend leven gaat leiden.

Het probleem met ‘kiezen’ is dat we bewust alles op een rijtje kunnen zetten. We kunnen van alle opties de voor- en nadelen benoemen... we kunnen ook voelen waar onze voorkeur naar uitgaat... maar veel mensen kunnen dit slechts oppervlakkig, waardoor ze aan de ene kant dit voelen en aan de andere kant weer dat. Ze komen er niet uit.

Soms hebben mensen ook te veel verstorende oude ballast bij zich waardoor als het ware 'het kompas', je innerlijke weten en voelen, verstoord wordt.

De essentie is dat we een èchte keuze diep van binnen maken, onbewust. Hoe meer je onbewuste ballast hebt opgeruimd en hoe meer je voelt wie je bent, hoe gemakkelijker het wordt om je te laten leiden door die innerlijke keuze. 

In theorie heb je dan wellicht tien mogelijkheden, maar je voelt - van binnenuit gedreven - dat je juist die ene optie moet hebben. Die keuze leidt dan ook niet tot twijfel, maar tot zekerheid. Die keuze leidt tot het innerlijk mobiliseren van al je mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen.

Kortom: leer om bij het maken van keuzes je bewuste en onbewuste te laten samenwerken. Het maken van goede keuzes is essentieel voor je ontwikkeling en voor de opbouw van je leven.

Zoek hulp als je dat niet lukt, want voor je het weet, ben je jaren verder en spreidt het verlammende effect van ‘niet kiezen’ zich uit over tal van aspecten van je leven.

dinsdag 14 mei 2013Champagne heeft een positief effect op het breinNieuw wetenschappelijk onderzoek van de University of Reading (UK) toont aan dat champagne, in tegenstelling tot andere alcoholische dranken, een positief effect heeft op het brein.

Champagne bevat namelijk een stofje dat de kleine fenolische verbindingen in het brein stimuleert, waardoor er een meetbare verbetering optreedt in het ruimtelijk geheugen.

Hierdoor kunnen we signalen die binnenkomen beter onthouden en dus ook beter leren. 

Het stofje in de champagne smelt samen met de eiwitten in het brein en heeft daarop een stimulerend effect. 

Het afzwakken van het geheugen door de afname van eiwitten in het brein bij het ouder worden kan hiermee mogelijk worden uitgesteld doordat de aanwezige eiwitten optimaler benut worden. 

Er zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden, maar het kan natuurlijk geen kwaad om zo nu en dan een fles te laten knallen... In het onderzoek wordt gesproken over één tot twee glazen per week.