maandag 21 januari 2013

Jaarlijks 1e psychische aandoening voor 191.400 mensen


Jaarlijks ontwikkelen naar schatting 191.400 mensen voor het eerst een psychische aandoening zoals een angst-, paniek- of stemmingsstoornis of een middelenstoornis. Zo luiden de resultaten van de tweede meting van de ‘Netherlands Mental Health and Incidence Study’ die het Trimbos Instituut een paar dagen geleden publiceerde.

Deze tweede meting vond drie jaar na de eerste meting plaats. Het rapport van deze meting is vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Het aantal respondenten dat voor het eerst in een periode van drie jaar een psychische klacht ontwikkelt, is 8,9 procent. 

Angst- en stemmingsstoornissen komen verreweg het meeste voor. Van de afzonderlijke psychische aandoeningen zijn dat depressie, specifieke fobie en alcoholmisbruik.

Het onderzoek wijst tevens uit dat vrouwen, jongere respondenten, mensen met een lager inkomen en mensen die een verlies te verwerken kregen (dood partner, scheiding, werkloos) een grotere kans hebben op een stemmingsstoornis, zoals een depressie.

Middelenstoornissen komen vaker voor bij mannen, jongeren, lageropgeleiden en tevens na een ernstig verlies.

Interessant in het onderzoek is dat eerdere stoornissen het ontstaan van latere psychische problematiek voorspelt. De vraag luidt of hier bij de behandeling dus sprake is geweest van louter symptoombestrijding? Dat wil zeggen slechts via psychofarmaceutische middelen (zoals antidepressiva, angstremmers en dergelijke) en/of zonder in therapie dieper naar de achterliggende oorzaak van de klacht te kijken, en die aan te pakken. Symptoombestrijding, waar ik al vaker over schreef, komt nogal veel voor binnen de huidige aanpak van de GGZ. 

Zo leiden angststoornissen vaak tot het latere ontstaan van een stemmingsstoornis, wat weer nieuwe angststoornissen in de hand werkt en het risico op middelenstoornissen vergroot etcetera.

De uitkomst van het onderzoek is van belang voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten