woensdag 16 januari 2013

Individuele Concentratie en Motivatie Training


Veel mensen zouden aanzienlijk beter functioneren en tot veel meer prestaties in staat zijn als hun concentratie en motivatie zou verbeteren.

Zowel bij kinderen als bij volwassenen is de concentratie vaak slecht tot matig ontwikkeld. Het gevolg is dat je dan problemen ervaart bij het focussen op een activiteit, maar ook bij creatieve denkprocessen en bij het onthouden en verwerken van informatie.

Daarnaast kost een gebrekkige concentratie veel meer energie. Je aandacht wordt immers in veel zaken toch wel op dingen gericht, alleen de mentale energie die dat kost is bij een gebrekkige concentratie veel meer. Je bent ‘s avonds bijvoorbeeld veel vermoeider of je hebt steeds sneller het gevoel dat je weinig meer opneemt, of je gaat steeds meer fouten maken. 

Concentratie en motivatie zijn in veel gevallen aan elkaar verbonden, omdat een gebrekkige focus tot gevolg heeft dat je minder goed houvast hebt aan bijvoorbeeld een doel op de langere termijn.

En het belemmerde creatieve denkproces heeft tot gevolg dat je ook minder makkelijk die doelen en de daaruit voortvloeiende motivatie in jezelf vindt.

Daarnaast heb je door een gebrekkige concentratie ook vaak minder goed grip op je gevoelens. ‘Grip hebben op’ is namelijk een soort naar binnen gerichte concentratie.

De nadelen van een slechte, matige of gebrekkige concentratie worden nogal eens onderschat. Het is goed je te realiseren dat concentratie, aandacht en focus het instrument is waarmee je jezelf bewust en onbewust stuurt.

Concentratie en motivatie kun je leren in therapie en coaching. We werken dan met technieken waarmee je het functioneren van je brein kunt verbeteren en eventueel ook met oefeningen waarmee je thuis aan de slag gaat. De positieve resultaten daarvan zijn vaak al snel merkbaar.Geen opmerkingen:

Een reactie posten