dinsdag 16 oktober 2012

Jongeren hebben exacte informatie nodig


Tieners nemen aanzienlijk meer risico’s dan volwassen, met alle gevolgen van dien. Zo hebben adolescenten 200 procent meer kans om gewond te raken of te sterven dan jongere kinderen.

Nieuw onderzoek van de universiteit van Yale nam een bestaande theorie onder de loep. Men beweert namelijk vaak dat jongeren zich aangetrokken voelen door gevaar en daardoor bereid zijn veel risico te lopen.

De experimenten van het onderzoek leverden echter heel andere resultaten op dan op basis van deze theorie zou worden verwacht. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat adolescenten in een zelfde mate een risico namen als mensen in een andere leeftijdsklasse áls ze maar voldoende informatie kregen over de exacte risico’s. 

Als de adolescenten onvoldoende informatie hadden over de risico’s dan waren ze bereid een groter risico te nemen.

Dat betekent dat adolescenten zich niet aangetrokken voelen tot gevaar, maar dat ze eerder geneigd zijn risico’s te nemen als deze onduidelijk zijn. 

Goede informatie met het accent op de exacte mogelijke gevolgen van hun daden kan pubers en jongvolwassenen helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten