dinsdag 4 september 2012

Alcohol verandert het brein


Vaak en veel alcohol drinken verandert de neurologische verbindingen in het brein. Dat toont recent wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het blad Nature Neuroscience, aan.

In het onderzoek werd aan een groep muizen dagelijks alcohol gegeven en aan een andere groep niet. Tegelijkertijd werden ze bang gemaakt met een toon in combinatie met een klein elektrisch schokje. Toen het experiment veranderd werd en de elektrische schok bij het horen van de toon uitbleef, leerden de muizen die geen alcohol gedronken had snel om hun angst weer los te laten. De muizen die alcohol hadden gedronken bleven echter ook lang na de laatste elektrische schok gevoelig voor angst.

Onderzoek wees uit dat de zenuwcellen in de prefrontale cortex bij de 'alcoholmuizen' een andere vorm hadden gekregen. Hierdoor wordt het functioneren van een aantal specifieke netwerken in het brein verstoord, waardoor emotionele verwerkingsprocessen belemmerd worden.

Het onderzoek toont aan hoe chronisch alcoholgebruik de aansturing van onze emotionele hersencentra bemoeilijkt. Mensen kunnen hierdoor het mechanisme om angst uit te doven verliezen. Hierdoor blijft een zekere angst hangen, en worden traumatische ervaringen moeilijk of niet verwerkt. 

Al eerder is aangetoond dat alcohol ook de strijd tegen depressieve gevoelens ernstig bemoeilijkt vanwege een soortgelijke neurologische verandering, waardoor emotionele sturing lastiger wordt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten