vrijdag 21 december 2012

Intelligentie minder bepalend voor succes in wiskundeEen wetenschappelijke langetermijnstudie van de universiteiten van München en Bielefeld, gepubliceerd in het blad Child Development, toont aan dat bekwaamheid in de wiskunde vooral ontwikkelt door motivatie en studievaardigheid en niet door intelligentie.

In de studie zijn 3220 leerlingen tussen de 9 en 16 jaar bestudeerd. Hun motivatie, studievaardigheden, intelligentie en hun wiskunde prestaties werden gemeten gedurende een periode van vijf jaar.

De conclusie luidt dat intelligentie wel belangrijk is bij de initiële ontwikkeling van de bekwaamheid tot rekenen en wiskunde, maar dat later de motivatie en studievaardigheden de belangrijkste factoren zijn met betrekking tot de groei die leerlingen doormaken in de wiskunde.

Het sleutelwoord tot succes in de wiskunde op school is dus geen ‘aanleg’ of ‘intelligentie’ maar ‘begeleiding’ en het aanleren van de juiste vaardigheden om nieuwe kennis en inzichten tot je te nemen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten