woensdag 29 augustus 2012

Je sluimerende onzekerheid de baas...


Veel mensen die bij mij in de praktijk komen, worden gehinderd door gevoelens van angst en onzekerheid. Vaak is die angst of spanning niet eens allesoverheersend, maar sluimert hij op de achtergrond. Hierdoor kosten veel dagelijkse activiteiten veel energie.

Het gebeurt namelijk vaak dat je in de loop van je leven, ondanks een angstig, gespannen of onzeker gevoel, voldoende sociale vaardigheden opbouwt om dat te maskeren. Het kan dan zelfs zo zijn dat je bijvoorbeeld enerzijds goed wordt in sociale contacten terwijl het je anderzijds onbewust veel energie kost. 
Soms kan dat je opbreken, dan raak je op de lange termijn uitgeput en beginnen je onzekerheid en angst daardoor meer de kop op te steken.

Deze achterliggende angst en onzekerheid zijn het resultaat van een onbewust proces. Dat wil zeggen: het gaat vanzelf, het komt helemaal automatisch, en daarom kun je ook alleen met technieken waarmee je die onbewuste processen kunt beïnvloeden dit bij de kern aanpakken.

In hypnotherapie leer je dan om grip te gaan krijgen op die gevoelens en ze te veranderen, los te laten of te verwerken. Dat doe je niet met woorden, maar met je eigen innerlijke mogelijkheden die je daarvoor in je onbewust hebt. Zo verwerk je bijvoorbeeld dagelijks tal van emoties, alleen die achterliggende sluimerende onzekerheid heeft bij dat verwerken als het ware een zetje nodig.

Als je bemerkt dat je last hebt van te veel energiekostende achterliggende emoties, zoek dan hulp, want op de lange termijn put het je uit en het is bovendien vaak een enorme rem op je talenten, creativiteit en mogelijkheden. Je haalt veel meer uit jezelf en je geniet veel meer van het leven als innerlijke ballast verdwenen is en je je goed voelt. 

Kijk hier voor informatie over therapie & coaching of bel 078 - 61 61 427 als je vragen hebt over de behandelmogelijkheden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten