maandag 4 februari 2013

Superhelden hebben een positieve invloed


Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat virtuele superhelden een positieve invloed kunnen hebben. Eigenschappen als hulpvaardigheid en een pro-actieve houding kunnen hierdoor gestimuleerd worden.

In het onderzoek werden allerlei experimenten gedaan waarbij de proefpersonen na het spelen van een computerspel waarbij ze de kracht hadden van Superman in de gelegenheid werden gesteld om te hulp te schieten, bijvoorbeeld omdat een bak met pennen van de onderzoekers omviel. Opmerkelijk was dat de personen die in het spel de hulpvaardigheid en krachten van Superman bezaten, na afloop aanzienlijk hulpvaardiger waren en sneller te hulp kwamen.

De conclusie van het onderzoek is niet zo verwonderlijk, maar toont opnieuw de invloed aan van visuele beelden en computerspellen. 

Om namelijk goed in een film of in een computerspel te zitten moet je mee kunnen voelen met de held. Datgene wat de held meemaakt en de emoties die dat oproept kunnen een therapeutisch effect hebben. Je kunt op deze wijze als het ware oefenen met bepaalde emoties en reacties. 

Iedere emotie die we namelijk zien op het scherm, vooral bij degene met wie we ons kunnen identificeren, zal (in een onbewust proces) innerlijk begrepen en meegevoeld moeten worden om betrokken te raken in het verhaal. De avonturen van de held kunnen zo een emotioneel proces bij de kijker of speler uitlokken. Hier zou in therapeutisch en pedagogisch opzicht wellicht, in films en games, nog veel meer gebruik van gemaakt kunnen worden. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten