zaterdag 9 februari 2013

Paroxetine (Seroxat) en Geweld


Het Pieter Baan Centrum concludeert na een observatie van zeven weken dat Alassam S., de dader van de tweevoudige moord in Baflo (Groningen) op 13 april 2011, volledig toerekeningsvatbaar was.

Volgens het PBC is er geen sprake van een psychische of psychiatrische stoornis, maar speelt het antidepressivum Paroxetine (Seroxat) een belangrijke rol.

Deskundigen waarschuwen al langer voor Paroxetine. Hoogleraar farmacotherapie Anton Loonen stelde dat Paroxetine vaker dan vergelijkbare medicijnen in verband wordt gebracht met gedragsproblemen. De invloed van Paroxetine wordt in de rechtszaak op 50% ingeschat.


Over de relatie tussen selective serotonin reuptake inhibitors (ssri’s) - de groep antidepressiva waar Paroxetine (Seroxat) toe behoort - en agressie is al sinds jaren onderwerp van discussie en steeds meer deskundigen waarschuwen voor deze groep antidepressiva.De farmacie ontkent logischerwijs ieder verband en huisartsen schrijven ssri’s met een veel te groot gemak voor. Mensen die gemakkelijk in therapie geholpen zouden kunnen worden, worden al vrij snel gedrogeerd met ssri’s als paroxetine, citalopram, fluoxetine, fluvoxamine en setraline.Er is zelfs een website geopend met meer dan duizend verhalen van geweldsincidenten die voortkomen uit het gebruik van antidepressiva. 


Hoogleraar Joel Kauffman zette vorig jaar alle voor- en nadelen van ssri’s op een rijtje in het Journal of American Physicians and Surgeons. Hij concludeerde dat zo’n 30% van de patiënten meer voor- dan nadelen heeft van de ssri’s. Dat betekent dat in 70% van de gevallen de nadelen groter zijn dan het voordeel.


Een voor gewelddadig gedrag relevante veel voorkomende bijwerking is akathisie, extreme agitatie en rusteloosheid. Maar ook suïcidaal gedrag en ernstige geboorteafwijkingen komen voor. Verder zijn er tal van veelvoorkomende bijwerkingen zoals slapeloosheid, depressie, erectiestoornissen, concentratie- en geheugenproblemen en hoge bloeddruk. 

De Nederlandse toxicoloog dr. Sloot concludeert dat de schade van Paroxetine (Seroxat) voor de ongeboren vrucht groot is. De werking is sterker dan cocaïne.

De Britse farmaceut GlaxoSmithKline, de maker van Paroxetine, is door een Amerikaanse rechtbank schuldig bevonden aan de gaten in het hart van de doodgeboren Lyam Kilker in 2005. GSK moet een schadevergoeding van 2,5 miljoen dollar betalen. Er wachten nog meer dan zeshonderd rechtszaken tegen GSK.

Kortom, en dat geldt voor alle zaken in de medische wereld waar tal van belangen spelen, gebruik zelf je verstand als je naar de huisarts gaat en laat je niet te snel drogeren.

2 opmerkingen:

 1. Je schrijft:
  "De farmacie ontkent logischerwijs ieder verband "

  Helaas is dit zo, maar zo logisch is het toch niet.
  Mijn leven is ook verwoest door Paroxetine, het afbouwen is een drama en nu 6 jaar na de laatste dosis ben ik er nog niet van hersteld, al is er gelukkig wel vooruitgang.

  Maar geen enkele industrie, zelfs d ook niet altijd even frisse olie-industrie, kan tippen aan het criminele karakter van de farmaceutisch industrie.
  Geen enkele industrie komt jarenlang ongestraft weg met het producreren, marketen en verlopen van dergelijke gevaarlijke en gebrekkig producten als Seroxat/Paroxetine.

  Iedere auto- of vliegtuigfabrikant zou zijn toestellen aan de grond houden of de klanten aktief terugroepen zls blijkt dat er een serieus rdefect is gevonden dat niet eerder is vastgesteld.
  Maar de grote farmaceuten, GlaxoSmithKLine voorop, kiezen voor ontkennen, ontkennen en ontkenne, of nog liever totaal negeren van de problemen en rechtsvervolging gewoon afkopen. En dat over de lijken van onschuldigen die in een zware periode van de huisarts deze brol krijgen voorgeschreven om er nooit meer vanaf te komen.
  Er lijkt langzaam wel iets te veranderen en de bewustwording neemt ook tpoe. Maar voor vele Seroxat-slachtoffers is het helaas al te laat.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ben door het gebruik van Seroxat tegen depressie, alleen maar nog zieker geworden, al had ik dat zelf niet door. Ik werd een paar jaar geleden opgenomen en meteen werd de Seroxat ingenomen. Deze medicatie was mij voorgeschreven door de huisarts, in 1995. Dit was huisarts Van Gelder uit Zwolle. Ik ging ook naar een psychiater, maar kreeg eerst de medicatie voorgeschreven! Toen ik verhuisde en een andere huisarts kreeg (dr. R. Jonker, Deventer), verhoogde zij op eigen intitiatief, de dosis van 20mg per dag naar 60mg per dag, en dan tegelijk 3 tabletten, niet 3 per dag! (Géén verwijzing naar een psycholoog/psychiater!) Dit n.a.v. van een nare gebeurtenis in mijn leven. Seroxat (Paroxetine) is rotspul, het is puur gif! Het erge is dat je zelf niet in de gaten hebt of er iets is, want je bent volkomen afgevlakt. Je hebt nog wel emoties, maar het is onduidelijk welke emotie over wat gaat. Mijn ex-man zei dat het wel erg slecht van mij was dat ik niet tegen onrecht kon, bijvoorbeeld. Of lag dat toch aan hem?! Enfin, hij kon de ziekte niet aan en is een vechtscheiding begonnen. Dat was dus de druppel waardoor ik opgenomen moest worden. Seroxat zou niet schadelijk zijn tijdens de zwangerschap, maar er werd wél onderzoek naar gedaan. Zwanger worden werd dan ook niet ontraden. Mijn eerste kindje ben ik verloren in het begin van de zwangerschap, in 2000. Mijn tweede kindje is 7 weken te vroeg geboren en had zuurstofgebrek na de geboorte, mijn derde kindje had zuurstofgebrek vlak na de geboorte. Er werd toen niet nagedacht over het feit of dat wel eens door de Seroxat zou kunnen komen. Gelukkig zijn ze gezond, maar achteraf is de kans wel groot geweest dat ik mijn eerste kindje door Seroxat ben verloren...
  Nu heeft een huisarts aan een familielid van mij na 1 huisartsbezoek een kalmeringsmiddel voorgeschreven. Gevolg: na 3 maanden gebruik kon zij worden opgenomen! Zij had een kalmeringsmiddel gekregen wegens een depressie. Zij had jaren geleden ook een middel voorgeschreven gekregen door de huisarts: Prozac! Dit in ongeveer 1994. Ze heeft het aldoor geslikt zonder dat er gecontroleerd werd. Dat is dus geen medicatie meer, maar pure verslaving. En dat is wat er met Seroxat gebeurt, het werkt even (denk je dan), dan heb je steeds meer nodig en dan ben je verslaafd.. En kom er dan maar eens af. Prutproducenten als GSK moeten keihard aangepakt worden, hoe moeilijk dat ook is.
  Ze is met spoed opgenomen, gelukkig trok haar man aan de bel.
  Ik vind dat huisartsen NOOIT en dan ook NOOIT medicatie mogen voorschrijven die eigenlijk psychiaters zouden moeten voorschrijven. Huisartsen kunnen dit niet en hebben niet de expertise die een psychiater heeft. Als ik een been breek ga ik niet naar de KNO-arts! Huisartsen zijn NIET in staat een depressie te diagnostiseren, ze hebben er totaal geen verstand van! Kalmeringsmiddelen zijn geen geneesmiddelen tegen een depressie!
  Van Seroxat kun je ook nog eens jaren last hebben als je al bent gestopt! In Amerika was er plotseling een rel (en terecht) om Seroxat omdat een aantal - vooral jonge - mensen zelfmoord hadden gepleegd door het gebruik van Seroxat.
  Om maar niet te spreken van de agressie.
  Ik hoop - ik weet dat het heel lastig en moeilijk is - dat GSK en kornuiten nu eens goed op de vingers worden getikt.

  BeantwoordenVerwijderen