dinsdag 22 juli 2014

Studeren met pen en papier


Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het maken van aantekeningen met pen en papier een beter effect heeft op onze informatieverwerking dan aantekeningen maken op je laptop of tablet.

Onderzoekers testten studenten die teksten moesten bestuderen en daarbij aantekeningen maakten. De ene groep deed dat op tablets en laptops, de andere groep met pen en papier.

Er kwamen duidelijke verschillen aan het licht: de groep met pen en papier kon net zo goed feiten reproduceren als de groep met de laptops, maar als het ging om inzicht en creatieve interpretatie en gebruik van de informatie dan scoorden de studenten die aantekeningen maakten met pen en papier opmerkelijk hoger.

Ook na een week bleek dat de verschillen met betrekking tot de informatieverwerking van de teksten in stand bleven. 

Het schrijven met pen en papier stimuleert personen om de informatie al bestuderend meer te verwerken en te interpreteren, en zodoende ook minder letterlijk over te nemen. In dat laatste zit juist de kracht.

Ook de studenten die de aantekening op hun laptop minder letterlijk overnamen en al schrijvend zelf zinnen formuleerden en samenvatten, in plaats van letterlijk over te typen, scoorden beter dan de studenten die snel, letterlijk de informatie op laptops overtypte.


Het schrijven met pen en papier, het creatief samenvatten, steekwoorden verbinden met pijlen, iets samenvattend tekenen, mindmaps maken etcetera heeft voor het bestuderen en verwerken van informatie ver uit de voorkeur. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten